Registration

Participant list / Teilnehmerliste / Přihlášení

EN – Please, fill all your fencers for each category (weapon and sex) separately. If you have more competitors (e.g. 2 girls and 1 boy), you have to repeat the registration. Thank you for understanding.

DE – Bitte füllen Sie alle Ihre Fechter für jede Kategorie (Waffe und Geschlecht) separat aus. Falls Sie mehrere Fechter haben (z.B. 2 Mädchen und 1 Jungen), dann müssen Sie das Anmeldeformular separat ausfüllen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

CZ – Prosím, vyplňte všechny vaše závodníky pro každou kategorii (zbraň a pohlaví) zvlášť. Pokud máte více závodníků (např. 2 dívky a 1 chlapce), musíte poté vyplnit registraci znovu. Děkujeme za pochopení.